Home|Sports & Tournaments|Basketball - Boys|Boys Basketball - 2019-20|2020 OHSAA Boys Basketball State Tournament Brackets

2020 OHSAA Boys Basketball State Tournament Brackets

2020 Boys Basketball Statewide Tournament Brackets

 
 
Division I
State/Regional Tournament Bracket
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
 
 
Division II
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
 
 
Division III
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Clayton 1
Clayton 2 Norwalk
 
 
Division IV
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Sect./District Brackets
Norton
Vandalia 3
Athens 1